Greske u sistemu paljenja

Greske u sistemu paljenja

Kratak spoj u namotaju primara smanjuje otpor pa veca struja protice kroz namotaj sto moze da osteti upravljacko kolo u EKM-u.To takodje smanjuje izlazni napon sto uzrokuje slabu varnicu, tesko paljenje, lose paljenje pri vecim obrtajima.

Veliki otpor/prekid namotaja primarnog kola nece ostetiti EKM, ali nece ni proizvesti napon na sekundaru.

Kratak spoj na sekundarnom namotaju rezultuje u slaboj varnicim ne ostecuje EKM.

Veliki otpor/prekid sekundara uzrokuje slabu varnicu ili izostanak varnice, moze ostetit EKM zbog povratne indukcije preko primara.

Ukoliko se cesto javlja problem sa bobinom treba proveriti svecice (istrosene, preveliki razmak) ili uzrok lezi u osiromasenju smese kao posledica zaprljanih brizgaca, rupe u vakuumu, lose namestenom ili otvorenom EGR ventilu.

Odnos namotaja primar : sekundar = 1: 80

Napon na sekundaru se pojacava i do 100 puta (i vise).

Brzina do postizanja max jacine magnetnog polja  10-15 msec.

Kvarovi:

-Toplota i vibracije mogu ostetiti namotaje bobine i izolaciju-karatak spoj/prekid na primaru/sekundaru

-Ukoliko je svecica ili VN kabel u prekidu ili ima veliki otpor, napon na sekundaru bobine moze porasti toliko da spali unutrasnju izolaciju, stvaraju kratak spoj prema masi (izolaciju unistavaju naponi preko 35.000V). Ukoliko se ovo jedanput desi moze doci do izostanka varnice (kad je auto pod opterecenjem) ili primarno kolo prekida rad.

-Ako bobina ima napajanje, a EKM daje izlazni signal (ON/OFF ground) a nema varnice na svecicama(i), greska je u bobini i mora da se zameni.

Dijagnoza:

-Greska na bobini u sistemima sa razvodnikom paljenja utice na sve cilindre (varnicu). Moze se desiti da motor ne startuje ili lose radi pri vecim obrtajima.Izostanak varnice moze da se desi na svakom pojedinom cilindu.

-Kod DIS i COP sistema greska se javlja ili na jednom ili na dva cilindra u zavisnosti od kvara na namotaju bobine.

-Kodovi koji ukazuju na izostanak paljenja u cilindru mogu skrivati gresku u sistemu paljenja, sistemu goriva ili kompresiji (ventil).

-Ako u sistemu COP nema varnice, treba proveriti CAM i CRT senzore, upravljacko kolo primara bobine, modul za paljenje ili napajanje primara (relej).

Индукциони калемови или бобине

bobina_3__xl bobina-corte_2

Бобине су у ствари трансформатори и раде на принципу промене магнетног поља.

Примар бобине је намотај бакарне жице већег пресека јер кроз њега пролази струја од 4,5 А (старији системи паљења) па до 8А, са врло великом учестаношћу. Напајање иде од контакт кључа (или преко релеја). Секундарни намотај је од много тање жице јер он преузима енергију са примара приликом прекидања струје примара и појачава је. Зато је отпор секундара много пута већи од отпора примара.

Код нових возила однос намотаја примар:секундар може бити 1:80

Потребно време за прекидање струје примара је  10-15 msec до максималне јачине магнетног поља. Напон секундара се умножава око 100 пута (и више).ing_coil

Кварови:

-Топлота и вибрације могу оштетити намотаје бобине и изолацију /кратак спој/прекид.

-Уколико је свећица или високонапонски кабел у прекиду или је отпор на њима превелик, напон на секундару може порасти толико да спали унутрашњу изолацију, стварајући кратак спој према маси (изолацију уништавају напони преко 35000 V. Зато се приликом провере рада система паљења не сме скидати прикључак високог напон од бобине. Уколико се ово деси повремено долази до изостанка варнице у цилиндрима/у при већим обртајима мотора.

-Ако бобина добија напајање и ЕКМ даје излазни сигнал а нема варнице на свећицама, грешка је до саме бобине и мора да се замени.

Дијагноза:

-Грешка на бобини у систему са разводником паљења утиче на све цилиндре. Мотор може отежано да стартује или да лоше ради на великим обртајима. Изостанак варнице може да се јави на сваком цилиндру насумично или само на одређеном.

-Кодови који указују на изостанак варнице могу скривати грешку у систему паљења, горива, систему вакума или компресији.

-Ако у систему COP нема варнице треба проверити сензоре броја обртаја на радилици, брегастој осовини, напајање примара бобине, модул за паљење или управљачко коло ЕКМ-а.

Како лоша бобина може оштетити ЕКМ?

Кратак спој у намотају примара смањује отпор па се струја повећава што може оштетити управљачко коло ЕКМ-а. То такође смањује излазни напон на секундару: слаба варница, тешко паљење, лоше паљење при повећању броја обртаја и великим обртајима мотора.

Велики отпор/прекид намотаја примара неће оштетити ЕКМ али неће ни произвести напон на секундару.

Кратак спој на секундару резултује слабом варницом, али не оштећује ЕКМ.

Велики отпор/прекид секундара узрок је изостанка варнице или слабе варнице, али може оштетити ЕКМ због повратне индукције преко примара.

Уколико се често јавља проблем са бобином треба проверити свећице (запрљане или је размак превелик) или осиромашење у смеши (запрљани бризгачи, грешка у вакуму, отворен EGR вентил).

Врсте бобина

NGK-Coil-Types

Coil on Plug (COP)

Код оваквог система се користе елементи потпуног електронског паљења са појединачним бобинама за сваки цилиндар. Излазни степен са транзисторима снаге може бити уграђен у бобину, управљачку јединицу (ЕКМ) или у посебном модулу. Бобина је компактна са индукционим калемом  штапног облика директно на свећици. На горњем делу налази се електрични прикључак за примар и електронски део са ЕФУ диодом као заштитом од пренапона.ignition-coils-9

Принцип рада се не мења у односу на електронско паљење али се унапређују радне карактеристике и учинци бобине у широком радном опсегу, као и заштита јер је струја примара као и електромагнетна поља секундара изузетно велики (секундар има од 50 до 150 пута већи број навоја од примара). Отпор примара износи у просеку око о,5 Ω а отпор секундара око десетак кΩ .

2264_15lo

ConnectingCoilOnPlug

DSC03631

 

Овакви системи могу да буду изведени и у облику модула

Car-Parts-Ignition-System-Pencil-Ignition-Coils-for-Ford-Opel-Saab-

Систем паљења са статичким развођењем високог напона

Систем статичког развођења високог напона је у потпуности електронски регулисан и нема механички покретних делова, што смањује могућност трошења, кварова, електромагнетних сметњи и велику поузданост и савршенију регулацију рада мотора.

MOTRONIC

1. високонапонски кабел са свећицом 2. бобина  3.сензор пригушног лептира  4.ЕКМ  5.сензор кисеоника  6. сензор температуре расхладне течности  7. сензор броја обртаја мотора  8. зупчаник на радилици  9. акумулатор  10. контакт брава

У овом систему нема разводника паљења, већ се дистрибуција високог напон решава конструкцијом бобине и  управљањем струјом примарног намотаја. Тако се у ствари развођење врши већ на примарној страни бобине којом се и  управља.

Развођење са посебном бобином за сваки цилиндар

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Овакав систем се обично користи код мотора са непарним бројем цилиндара, али  се уграђује и код мотора  са парним бројем цилиндара. За препознавање цилиндара у такту паљења потребан је додатни  сигнал за сваки обртаја брегасте осовине, помоћу којег ЕКМ прати радни циклус и према редоследу паљења  управља радом појединачне бобине.

Car-Parts-Ignition-System-Ignition-Coil-for-Peugeot-Citroen-FIAT-

posebna bobina za cilindardiagram-system-architecture-switch-on-coil

Развођење са две бобине  са дуплим изводом високог напона (две варнице)

DSC03629

dve bobine

Код мотора са парним бројем цилиндара најекономичније је користити овакав систем.Рачунар управља примарном струјом једне бобине која има изводе високог напона на два цилиндра.

ttc32

У првом, који је у такту паљења, варница пали смешу. Истовремено, у другом цилиндру који је упарен са првим, такође се добија варница али она нема функцију, може да упали само преостало гориво у издувним гасовима који се налазе том цилиндру. Овим се спречавају поремећаји у редоследу паљења.

DSC03623

Coil on Plug 

Електронско паљење

Код електронског паљења нема механичких регулатора паљења већ се регулација врши преко рачунара односно модула за паљење, појачавача паљења или, ако је заједно у истом модулу и управљање убризгавањем, електронског контролног модула (ЕКМ) или електронске управљачке јединице, како се још назива.

Овај систем се ослања на улазне сигнале од различитих сензора који очитавају сигнале са радних тачака као што су: број обртаја мотора са радилице, број обртаја са брегасте осовине, оптерећење мотора мерењем потпритиска у усисној грани, температуре мотора, температуре усисаног ваздуха, положај пригушног лептира, напон акумулатора, садржај кисеоника у издувним гасовима, појава детонатног паљења.

Ови сензори су прикључени на ЕКМ и помоћу напонског сигнала које шаљу, ЕКМ обрађује и упоређује са задатим вредностима који су меморисани у ROM или EPROM (у зависности да ли се меморија може и накнадно подешавати). На основу добијених вредности ЕКМ из мапе паљења одређује тренутак паљења. Та мапа је тродимезионална јер се за сваку радну тачку мотора угао претпаљења одређује према горе наведеним параметрима сензора.

mapa paljenja

tabela za odredjivanje ugla pretpaljenja

У целој регулационој области , у зависности од захтева у вожњи, може да постоји од 1000 до 4000 различитих углова паљења.

Рачунар возила или ЕКМ садржи  микропроцесор једноставније конструкције него рачунари које данас обично користимо. Да би могао да обради податке од сензора потребно их је „превести“ у рачунару разумљив језик, односно у битове (о и 1).  За то се уграђује претварач сигнала тзв. A/D   (аналогно/дигитални) конвертор. Улазни сигнали од појединих сензора као што су индуктивни сензор на радилици, температурни сензори, сензор потпритиска у усисној грани, садржаја кисеоника у издувној грани итд. дају аналогни сигнал, чија је амплитуда променљива у времену. Рачунар препознаје само ON/OFF (укључено/искључено) стање. Зато се ови сигнали морају претворити у серију нула и јединица – дигитални сигнали и као такви представљају информацију за рачунар.

Пошто постоји одређено време од пријема сигнала, претварања и обраде, па до извршне команде, јавило би  се одређено кашњење у извршавању наредби за прекидање струјног круга примарне струје. То се регулише одређеним тајмерима и бројачима, па се у регулацији врши неопходна корекција времена да би се претпаљење извршило у тачно потребном моменту. Постоји још неопходних корекција али то је посебан део који спада у домен програмирања.

Излазни степен за струју примара бобине садржи транзисторе у споју Darlington. Може бити уграђен у ЕКМ или ван ње. Због великих струја примара потребно је обезбедити адекватно хлађење  транзистора.

Систем електронског паљења од механички покретних делова има још само разводник високог напона

beskontaktno paljenje

1. бобина 2. разводник високог напона  3. високонапонски кабел са свећицом 4. ЕКМ  5. сензор расхладне течности (температуре мотора)  6. сензор пригушног лептира 7. сензор броја обртаја мотора (угао радилице) 8. зупчаник радилице 9. акумулатор

Предности система електронског паљења

– боље обједињени захтеви за оптималан рад мотора

– осим броја обртаја и оптерећења мотора користе се и други параметри који утичу на различите режиме рада мотора

– бољи услови за старт,боља регулација празног хода и смањена потрошња горива

– брза регулација и елиминација детонатног паљења

Систем паљења са статичким развођењем високог напона