Greske u sistemu paljenja

Greske u sistemu paljenja

Kratak spoj u namotaju primara smanjuje otpor pa veca struja protice kroz namotaj sto moze da osteti upravljacko kolo u EKM-u.To takodje smanjuje izlazni napon sto uzrokuje slabu varnicu, tesko paljenje, lose paljenje pri vecim obrtajima.

Veliki otpor/prekid namotaja primarnog kola nece ostetiti EKM, ali nece ni proizvesti napon na sekundaru.

Kratak spoj na sekundarnom namotaju rezultuje u slaboj varnicim ne ostecuje EKM.

Veliki otpor/prekid sekundara uzrokuje slabu varnicu ili izostanak varnice, moze ostetit EKM zbog povratne indukcije preko primara.

Ukoliko se cesto javlja problem sa bobinom treba proveriti svecice (istrosene, preveliki razmak) ili uzrok lezi u osiromasenju smese kao posledica zaprljanih brizgaca, rupe u vakuumu, lose namestenom ili otvorenom EGR ventilu.

Odnos namotaja primar : sekundar = 1: 80

Napon na sekundaru se pojacava i do 100 puta (i vise).

Brzina do postizanja max jacine magnetnog polja  10-15 msec.

Kvarovi:

-Toplota i vibracije mogu ostetiti namotaje bobine i izolaciju-karatak spoj/prekid na primaru/sekundaru

-Ukoliko je svecica ili VN kabel u prekidu ili ima veliki otpor, napon na sekundaru bobine moze porasti toliko da spali unutrasnju izolaciju, stvaraju kratak spoj prema masi (izolaciju unistavaju naponi preko 35.000V). Ukoliko se ovo jedanput desi moze doci do izostanka varnice (kad je auto pod opterecenjem) ili primarno kolo prekida rad.

-Ako bobina ima napajanje, a EKM daje izlazni signal (ON/OFF ground) a nema varnice na svecicama(i), greska je u bobini i mora da se zameni.

Dijagnoza:

-Greska na bobini u sistemima sa razvodnikom paljenja utice na sve cilindre (varnicu). Moze se desiti da motor ne startuje ili lose radi pri vecim obrtajima.Izostanak varnice moze da se desi na svakom pojedinom cilindu.

-Kod DIS i COP sistema greska se javlja ili na jednom ili na dva cilindra u zavisnosti od kvara na namotaju bobine.

-Kodovi koji ukazuju na izostanak paljenja u cilindru mogu skrivati gresku u sistemu paljenja, sistemu goriva ili kompresiji (ventil).

-Ako u sistemu COP nema varnice, treba proveriti CAM i CRT senzore, upravljacko kolo primara bobine, modul za paljenje ili napajanje primara (relej).